• darkblurbg
    Centraal Bewindvoering
    Bent u op zoek naar een bewindvoerder? Wij helpen u verder.

Procedure bij de aanvraag beschermingsbewind

Als u, een familielid of een begeleider, zich wilt laten informeren over beschermingsbewind, neem dan contact met mij op via de mail, telefoon of eventueel per post. Vervolgens spreek ik  bij u thuis af voor een advies- of intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijken we samen naar uw persoonlijke situatie. In gezamenlijk overleg wordt bepaald of u onder bewind gesteld wilt worden.

 

Aanvraagformulier onderbewindstelling

Bij beschermingsbewind wordt er een verzoek tot onderbewindstelling verstuurd naar de rechtbank. Om de aanvraag te ondersteunen kan een medische verklaring of een sociaal verslag van deskundigen toegevoegd worden. De bewindvoerder stuurt een getekende bereidverklaring mee. Hierna volgt de zitting bij de rechtbank.

 

U wordt door de rechtbank uitgenodigd

Op de zitting wordt u verwacht te verschijnen, samen met eventueel uw echtgenoot/echtgenote/ geregistreerde partner/levensgezel of begeleider. In de regel ben ik als bewindvoerder ook op de zitting. De rechter zal per beschikking het bewind over uw goederen uitspreken en ons als bewindvoerder benoemen.

 

Een dossier aanleggen

Na uitspraak van de rechter zal het beschermingsbewind van start gaan. Het plan van aanpak dat gemaakt is zullen wij uitvoeren. Dat houdt in dat wij de inkomsten, uitgaven en eventuele schuldeisers duidelijk in kaart brengen en dit zullen wij voor u gaan beheren.