• darkblurbg
    Centraal Bewindvoering
    Bent u op zoek naar een bewindvoerder? Wij helpen u verder.

Wat is het?

Iemand die onder bewind komt te staan, heet rechthebbende. De bewindvoerder beheert en beschermt het vermogen (dat zijn alle bezittingen) van de rechthebbende. Beschermingsbewind wordt uitgesproken door de kantonrechter.

 

Voor wie is het?

Voor mensen die door een lichamelijke – of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen of voor mensen die een problematische schuld hebben. Bewind is zorg voor hen die niet in staat zijn zich op financieel gebied volwaardig in de maatschappij te handhaven. De kantonrechter benoemt een familielid, een vertrouweling of een professionele bewindvoerder  om het beheer over geld en goederen over te nemen. Het bewind beheert alleen het geld en de goederen van de rechthebbende, niet zijn of haar overige rechten.

 

Hoe werkt het?

De bewindvoerder begeleidt de cliënt of de familie bij de aanvraag van de onder bewindstelling en verzorgt daarna de administratie. De bewindvoerder legt een keer per jaar rekening en verantwoording af aan de rechthebbende. Vervolgens wordt de rekening en verantwoording ingediend bij de kantonrechter.

De bewindvoerder zorgt onder andere voor de afhandeling van de post, betaling van de vaste lasten, het doen van belastingaangifte en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle inkomsten worden gestort op een beheer rekening op naam van de rechthebbende. De bewindvoerder beschikt over de beheer rekening. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden, wordt er geld overgeboekt naar de leefgeld rekening waar de rechthebbende de beschikking over heeft.

 

Wat kost het?

Jaarlijks worden de tarieven van bewindvoering bepaald door de minister. Wij houden ons aan de tarieven die gelden voor professionele bewindvoerders. Bij het opstarten van bewindvoering is een eenmalige ‘intakevergoeding’ verschuldigd, daarnaast wordt er maandelijks een vast tarief gefactureerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen dossiers zonder problematische schulden en dossiers met problematische schulden. Indien er op basis van de complexiteit extra werkzaamheden moeten worden verricht, worden deze slechts na toestemming van de kantonrechter in rekening gebracht. 

Bijzondere Bijstand voor de kosten van bewind

Voor cliënten met een laag inkomen en een laag vermogen wordt bijzondere bijstand voor de kosten van het bewind aangevraagd bij de gemeente. 

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten (inclusief BTW)

 

2023

Maandelijkse kosten bewindvoering (alleenstaande) - zonder schulden

€ 125,54 

Maandelijkse kosten bewindvoering (alleenstaande) - problematische schulden

€ 162,44 

Opstartkosten (alleenstaande)

€ 709,06 

Opstellen eindrekening en verantwoording (alleenstaande)

€ 266,20 

 

 

Maandelijkse kosten bewind (Tweepersoonsbewind) standaard

€ 150,54 

Maandelijkse kosten bewind (Tweepersoonsbewind) 1 persoon problematische schulden

€ 172,72 

Maandelijkse kosten bewind (Tweepersoonsbewind) 2 personen problematische schulden

€ 194,81 

Opstartkosten (Tweepersoonsbewind)

€ 850,63 

Opstellen eindrekening en verantwoording (Tweepersoonsbewind)

€ 319,44 

 

Afwijkende tarieven

  2023
Uurtarief extra werkzaamheden € 88,61
Verhuizing/Verkoop/Ontruiming € 442,86
PGB-beheer € 664,29 

 

Omgang Privacy

Als bewindvoerder verwerken wij de gegevens van onze cliënten en zijn wij verantwoordelijk voor geheimhouding van de gegevens van de cliënten. In dit bestand kunt u lezen hoe wij hier mee omgaan.